^ To Top

ΚΕΚ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Στο συνεργείο μας γίνετε έλεγχος                                                                                                                                                                                                                                                                    και μέτρηση εκπομπών καυσαερίων ,                                                                                                                                                                                                                                                    όπως επίσης και έκδοση κάρτας καυσαερίων (ΚΕΚ) ,                                                                                                                                                                                                                                                       απαραίτητη για κάθε αυτοκίνητο.                                                                                                                                                                                                                                                             Η κάρτα καυσαερίων ισχύει για δώδεκα  μήνες.